تحلیل با سید علی محسنی
1399/10/03
21:23
خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبريز از زیر مجموعه های #تپمپی در 6 ماهه 75 میلیارد ریال سود خالص داشته است

خدمات بعدازفروش تلمبه سازان تبریز از زیر مجموعه های #تپمپی در ۶ ماهه ۷۵ میلیارد ریال سود خالص داشته است


انتهای خبر

0
0