اسمارت بورس
1399/08/11
12:01
برای بی تاثیر نشان دادن انتخابات هم که شده احتمال اینکه دوباره فردا درست قبل از انتخابات سه شنبه بازار مثبت باشه زیاده دیگه الان فروش در امروز فرد...

برای بی تاثیر نشان دادن انتخابات هم که شده احتمال اینکه دوباره فردا درست قبل از انتخابات سه شنبه بازار مثبت باشه زیاده


دیگه الان فروش در امروز فردا، قبل از انتخابات اشتباههانتهای خبر

0
0