سهم گلچین
1400/05/24
15:48
علیرضابیگی، نماینده تبریز: مجلس پرونده وزیر اقتصاد دولت روحانی را به خاطر بورس به قوه قضائیه فرستاد.

علیرضابیگی، نماینده تبریز: مجلس پرونده وزیر اقتصاد دولت روحانی را به خاطر بورس به قوه قضائیه فرستاد.


انتهای خبر

0
0