کدال۳۶۰
1399/09/18
18:25
#کسرام صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (#حسابرسی_شده) شرکت پارس سرام ▪️ شرکت پارس سرام در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازای هر ...

#کسرام


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (#حسابرسی_شده) شرکت پارس سرام▪️ شرکت پارس سرام در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۲۷ ریال زیان شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل۹۷٪ کاهش زیان داشته است.▪️ «کسرام» با سرمایه ثبت شده ۹۸۱,۲۴۹ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مبلغ ۲۶,۰۴۰ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.۱۳۹۹-۰۹-۱۸ ۱۸:۲۴:۵۴ (۷۰۰۴۹۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0