کدال۳۶۰
1401/03/09
18:14
#دسبحان ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه سبحان دارو #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 🔹 تاریخ جلسه: 1401/03/09 ساعت 10:00 🔹 سرمایه ثبت شده: 2...

#دسبحان


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه سبحان دارو #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ساعت ۱۰:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۲,۴۳۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۷۴۳🔹 سود نقدی هر سهم: ۳۵۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۲,۰۹۴,۰۵۵ میلیون ریال۱۴۰۱-۰۳-۰۹ ۱۸:۱۴:۴۶ (۸۹۱۳۵۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0