بتاسهم
1399/11/08
12:25
#تشاد با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-145 مورخ 1398/12/28 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/09 افزایش س...

#تشاد با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۸A-۱۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۸۵,۳۹۱ میلیون ریال به‌مبلغ ۹۰۲,۷۱۹ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۵۱۷۳۲۸ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


انتهای خبر

0
0