نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/19
17:28
تجربه سال ۹۳: سهامدار خسته بازار به شدت نزول کرده بود کمپین‌های اعتراضی تو وایبر و تلگرام (تازه تلگرام اومده بود) شروع شده بود اتفاقا فکر کنم او...

تجربه سال ۹۳:سهامدار خسته


بازار به شدت نزول کرده بودکمپین‌های اعتراضی تو وایبر و تلگرام (تازه تلگرام اومده بود) شروع شده بوداتفاقا فکر کنم اونجا هم تو اولین اعتراضات آقای اعرابی حضور داشتند (میگن ظاهرا امروز هم تشریف داشتند)آقایان قالیباف صحرایی و خواجه نصیر در شرکت بورس تو اتاق طبقه بالای تالار شیشه‌ای با سهامداران صحبت میکردندهمه نگران از اتفاقات کاهشی بازارهمه دلسرد و پرهیجانتو اتاق کنفرانس سهامداران فقط داد میزدنداعتراضات چند بار تکرار شداز جلو شرکت بورس گرفته تا جلو سازمانآقای صالح آبادی ریاست سازمان رو بر عهده داشتند.ذره ذره ریزش به پایان رسیدبازار به حالت رنج در اومدسهم‌ها دونه دونه ذره ذره تا حدودی برگشتندشرایط استیبل شددرسته تا مدت‌ها خیلی از سهم‌ها سقف قبلی رو تاچ نکردند ولی تا حدودی زیان سهامداران رو جبران کردند🌷🌷🌷سال ۹۹:سهامدار ناامیدخسته و دلمرده از بازاراعتراضات شروع شدو .... ادامه داستاناین است تکرار تاریخ✅✅✅✅✅نتیجه:کم‌کم به زمان کاهش میانگین خریدها نزدیک میشیم که تو بازگشت‌های رو به بالا جبران زیان اتفاق بیافته

انتهای خبر

0
0