مهدی راد
1401/01/30
10:14
#اخابر به محدوده مقاومتی و تارگتش رسیده. این تقاضا هم براش روی تابلو هست که میتونید سیو سود کنید در صورت صلاحدید شخصی

#اخابر به محدوده مقاومتی و تارگتش رسیده. این تقاضا هم براش روی تابلو هست که میتونید سیو سود کنید در صورت صلاحدید شخصیانتهای خبر

0
0