بتاسهم
1401/05/30
15:37
مدیرعامل تاپیکو: تا ۳ ماه آینده اقدام به دریافت طلب دولت بابت خرید اوره می‌کنیم. در غیر این صورت پیگیری حقوقی خواهد شد. حتی برنامه تهاتر طلب با در...

مدیرعامل تاپیکو:


تا ۳ ماه آینده اقدام به دریافت طلب دولت بابت خرید اوره می‌کنیم. در غیر این صورت پیگیری حقوقی خواهد شد.


حتی برنامه تهاتر طلب با دریافت گاز هم پیشنهاد شده است./بورس ۲۴انتهای خبر

0
0