بولتن اقتصادی
1399/11/08
12:30
ایران و کوبا تا اردیبهشت واکسن مشترک برای کرونا را می سازند 🔹وزیر بهداشت: واکسن تولید مشترک با کوبا تا اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ با انتقال دانش فنی در...

ایران و کوبا تا اردیبهشت واکسن مشترک برای کرونا را می سازند🔹وزیر بهداشت: واکسن تولید مشترک با کوبا تا اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ با انتقال دانش فنی در انستیتو پاستور ساخته می‌شود.

انتهای خبر

0
0