بانی فام
1399/10/08
13:29
#ثرود احتمال 13% سود و صعود قیمت تا محدوده 12466 ریال در چند روز آینده ▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان ▫️پایداری روند : کم ▫️شتاب افزایش قیمت : زیاد ...

#ثرود


احتمال ۱۳٪ سود و صعود قیمت تا محدوده ۱۲۴۶۶ ریال در چند روز آینده


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب افزایش قیمت : زیاد


▫️روانشناسی معاملات : تعادل خریدار و فروشنده


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0