کارگزاری آبان
1399/08/19
08:13
📊#پارس اطلاعیه 99/08/18 *پتروشیمی پارس* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - برنامه تعمیرات واحد اتیل بنزن و استایرن منومر- گروه ب) منته...

📊#پارس


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۸


*پتروشیمی پارس*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - برنامه تعمیرات واحد اتیل بنزن و استایرن منومر- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0