کانال تحلیلی پارسیس
1400/05/28
22:19
🔸 اوج گیری قیمت خودرو در بازار آزاد ✔️ قیمت پژوه پارس LX ایران خودرو مدل 1400 به بیش از 300 میلیون تومان رسید. کانال تحلیلی پارسیس

🔸 اوج گیری قیمت خودرو در بازار آزاد✔️ قیمت پژوه پارس LX ایران خودرو مدل ۱۴۰۰ به بیش از ۳۰۰ میلیون تومان رسید.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0