کدال۳۶۰
1401/03/03
15:55
#سیلام #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪️ شرکت سیمان ایلام طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 486,317 میلیون ریال ا...

#سیلام


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪️ شرکت سیمان ایلام طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۴۸۶,۳۱۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۴۳٪ افزایش داشته است.▪️«سیلام» با سرمایه ثبت شده ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۴ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ مبلغ ۱,۶۱۶,۳۴۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۳ ۱۵:۵۵:۲۸ (۸۸۶۷۳۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0