بورس۲۴
1401/02/06
12:16
«شلیا»در خصوص دلیل دلایل کاهش بیش از ۳۰درصدسود عملیاتی شفاف سازی کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت مواد ویژه لیا توضیحاتی در خصوص دلیل کاهش بیش از ۳۰درصدسود عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ارائه داد.

«شلیا»در خصوص دلیل دلایل کاهش بیش از 30درصدسود عملیاتی شفاف سازی کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت مواد ویژه لیا توضیحاتی در خصوص دلیل کاهش بیش از ۳۰درصدسود عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ارائه داد.شرکت بیان نمود با عنایت به اینکه عملیات بازسازی کوره تا دی ماه ۱۴۰۰ به طول انجامید و در این بازه شرکت با کاهش تولید الیاف داخلی و در نتیجه افزایش واردات الیاف خارجی و همچنین افزایش هزینه های پروژه مواجه گردید.

شلیا
انتهای خبر

0
0