سیگنال رانتی
1399/08/11
12:03
جلو افتادن ترامپ در آیوا در آخرین نظرسنجی‌های ایالت آیوا توسط Des Moines Register/Mediacom poll آقای ترامپ توانسته از بایدن در این روزهای آخر انتخا...

جلو افتادن ترامپ در آیوا


در آخرین نظرسنجی‌های ایالت آیوا توسط Des Moines Register/Mediacom poll آقای ترامپ توانسته از بایدن در این روزهای آخر انتخابات جلو بیفتد.این نظرسنجی به درست تشخیص دادن نتیجه رای آیوا معروف است و اکنون ترامپ را ۴۸٪ به ۴۱٪ جلوتر از بایدن نشان می‌دهد؛ ضریب خطای این نظرسنجی ۳.۴٪ اعلام شده است./همفکرانانتهای خبر

0
0