همفکران
1399/10/07
09:08
#نبض_بازار 📈بازار امروز هم همانند روز گذشته با افزایش عرضه در نمادهای بزرگ آغاز بکار گرد و شاهد افت قیمت در عمده نمادهای بزرگ و شاخص ساز هستیم‌.

#نبض_بازار


📈بازار امروز هم همانند روز گذشته با افزایش عرضه در نمادهای بزرگ آغاز بکار گرد و شاهد افت قیمت در عمده نمادهای بزرگ و شاخص ساز هستیم.انتهای خبر

0
0