همفکران
1401/03/31
08:50
تغییر سهام سهامداران عمده/ حمایت حقوقی ها از دارویی‌ها

در تصویر زیر تحرکات حقوقی‌ها و بازارگردان ها را طی دادوستدهای روز معاملاتی گذشته مشاهده می‌کنید...

در روز دوشنبه، شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن بیش از دو میلیون از سهام بانک خاورمیانه، صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان بیش از ۶ میلیون از سهام بانک پارسیان را خریداری کرد.


در دارویی‌ها، شرکت سرمایه گذاری پویا ،صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا ، شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر و... خریدار سهام گروه دارویی برکت بودند، صندوق صبا گستر نفت و گاز تامین خریداری سهام داروسازی زاگرس فارمد پارس بود همچنین صندوق بازارگردانی سهم آشنا یکم نیز خریدار سهام دارویی لقمان بود ، شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز و صندوق سرمایه گذاری تدبیگران فردا سهام سبحان دارو را و شرکت توسعه سرمایه رفاه نیز سهام سرمایه گذاری دارویی تامین را خریداری کردند در ادامه ایران دارو و جام دارو نیز خریدار داشتند.


در سیمانی ها اما روند متفاوتی جریان داشت، صندوق سرمایه گذاری.ا.ب.گوهرفام امید سهام سیمان هرمزگان، صندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی توسعه مل سهام سیمان شمال، شخص حقیقی و صندوق صبا گستر نفت و گاز تامین سهام سیمان خزر و صندوق سرمایه گذاری توسعه ملل بیش از ۲ میلیون از سهام سیمان مازرندارن را بفروش رساند، در این میان تنها صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی توسعه ملل بود که خریدار سهام سیمان کرمان بود همچنین صندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی معیار نیز خریدار سهام سیمان لار سبزوار بود.انتهای خبر

0
0