حامیان بورس ایران
1401/05/31
10:51
✅ #خساپا از منظر ایچیموکو جذاب شده ، خساپا در تایم فریم هفتگی بعد از ۲ سال بالاخره رفته بالای ابر کومو و در حال تثبیت بالای مقاومت ابر هست و منفی ...

✅ #خساپااز منظر ایچیموکو جذاب شده ، خساپا در تایم فریم هفتگی بعد از ۲ سال بالاخره رفته بالای ابر کومو و در حال تثبیت بالای مقاومت ابر هست و منفی هاش پولبک به ابر کوموانتهای خبر

0
0