بورس امروز
1399/10/09
15:24
‌‌❇ زیان ۴۵۰۰ میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ در ۶ ماه 🔹مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت اظهار کرد: شرکت های خودروسازی از دو سال پیش زیان‌ده هستند...

❇ زیان ۴۵۰۰ میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ در ۶ ماه🔹مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت اظهار کرد: شرکت های خودروسازی از دو سال پیش زیان‌ده هستند. هر دوره از افزایش قیمت مواد اولیه عقب می‌افتند. ایران خودرو در ۶ ماهه سال ۲۵۰۰ میلیارد تومان و سایپا حدود ۲ هزار میلیارد تومان زیان داشتند.🔗 ادامه ی مطلب...🆔

انتهای خبر

0
0