کدال۳۶۰
1399/10/07
17:00
#دتولید #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت داروسازی تولید دارو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 231,954 میلیو...

#دتولید


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت داروسازی تولید دارو طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۲۳۱,۹۵۴ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۸٪ کاهش داشته است.▪️«دتولید» با سرمایه ثبت شده ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲,۵۹۱,۰۳۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۹٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۱۷:۰۰:۰۳ (۷۰۶۸۰۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0