محمود رحمانی
1400/05/24
12:12
پالایش یکم بالای ۵ درصد در حال معامله هوای صف خرید ۱۰ درصدی زده به سرش اما پایانی چون پایین هست کمی بعیده امروز به صف برسه

پالایش یکم بالای ۵ درصد در حال معامله


هوای صف خرید ۱۰ درصدی زده به سرش اما پایانی چون پایین هست کمی بعیده امروز به صف برسهانتهای خبر

0
0