کدال۳۶۰
1399/09/30
14:50
#وخاور اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای تلفیقی #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/06/31 (#حسابرسی_شده) شرکت بانک خاورمیانه ▪️ شرکت بانک خاورمیانه در ...

#وخاور


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای تلفیقی #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (#حسابرسی_شده) شرکت بانک خاورمیانه
▪️ شرکت بانک خاورمیانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۵۱۷ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۸٪ افزایش داشته است▪️ «وخاور» با سرمایه ثبت شده ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۷,۸۸۶,۲۰۹ میلیون ریال سود محقق کرده است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.۱۳۹۹-۰۹-۳۰ ۱۴:۵۰:۲۳ (۶۹۶۵۵۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0