اقتصاد ایران
1399/08/19
15:48
جهش قیمت جهانی نفت به دنبال موفقیت نتایج تست مرحله سوم واکسن کرونا شرکت دارویی فایزر 🇮🇷@Economy_irani🇮🇷

جهش قیمت جهانی نفت به دنبال موفقیت نتایج تست مرحله سوم واکسن کرونا شرکت دارویی فایزر
🇮🇷@Economy_irani🇮🇷انتهای خبر

0
0