کانال افزایش سرمایه
1400/01/16
13:58
#وسدید #افزایش_سرمایه 🔶 آگهی ثبت افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 3,980,884 میلیون ریال 🔺 میزان افزایش سرمایه : 26,008,292 میلیون ریال 🔰 درصد افزا...

#وسدید #افزایش_سرمایه🔶 آگهی ثبت افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۳,۹۸۰,۸۸۴ میلیون ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۲۶,۰۰۸,۲۹۲ میلیون ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۶۵۳٪📅 تاریخ ثبت : ۱۴۰۰/۰۱/۰۸
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۲۶,۰۰۸,۲۹۲ میلیون ریال۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۳:۵۳:۱۱مشاهده اطلاعیه


،عرضه اولیه،پروکسی 👇〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰


اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها


اتصال‌به‌پروکسی‌‌‌ایرانسل و WiFi


اتصال به پروکسی اتصال به پروکسی


اتصال به پروکسی اتصال به پروکسی

انتهای خبر

0
0