سهامیاب - آموزش بورس
1399/11/13
08:43
#تامین_اجتماعی ✍️ این روزها مجموعه تامین مسیر درستی را انتخاب کرده است. منظور از مجموعه تامین، #شستا و شرکت‌های زیرمجموعه‌ است. بازی در این گروه ا...

#تامین_اجتماعی✍️ این روزها مجموعه تامین مسیر درستی را انتخاب کرده است. منظور از مجموعه تامین، #شستا و شرکت‌های زیرمجموعه است. بازی در این گروه از خود شستا و از قیمت‌های ۱.۸۰۰ تومانی آغاز شد. سپس #تاصیکو که ۲۷ درصد آن متعلق به شستا و ۳۷ درصد آن متعلق به #صبا است خبر از کشف معدن طلا داد و در صف خرید قفل شد و حالا خبر از عرضه یکی از زیرمجموعه‌ها به نام #کزغال داده است. عرضه کزغال تاثیر مثبت ۱۰۰ ریالی بر سود تاصیکو دارد.✅ به نظر این مسیر را در مجموعه #تاپیکو هم داشته باشیم. بنابراین اگر طی روزهای آتی خبر عرضه اولیه نفت ستاره خلیج‌فارس رسید خیلی تعجب نکنید. به لحاظ تکنیکی برای تاپیکو پیشروی تا قیمت‌های ۱.۷۰۰ تومانی تا پایان سال مدنظر است.📈 به نظر می‌رسد شستا کمی در این نقاط دست به دست شود و سپس در مسیر اهداف ۲.۷۰۰ – ۲.۸۰۰ تومانی قرار بگیرد. در صبا نیز الگوی سر و شانه خوبی شکل گرفته است. این سهم با تثبیت در قیمت‌های بیش از ۷۸۰ تومانی، اهداف ۱.۰۰۰ تومانی را دنبال خواهد کرد. برای تاصیکو پیشروی تا قیمت‌های ۱.۳۰۰ تومانی در دسترس خواهد بود. توصیه می‌شود یکی از این نمادها را در سبد داشته باشید.انتهای خبر

0
0