اقتصاد آنلاین
1399/11/13
18:38
📌ورود واکسن روسی کرونا به کشور در ۳ مرحله سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری: 🔹 مقرر بود پنجشنبه همین هفته اولین پارت از واکسن کرونای روسی بارگیری و وا...

📌ورود واکسن روسی کرونا به کشور در ۳ مرحلهسخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری:


🔹 مقرر بود پنجشنبه همین هفته اولین پارت از واکسن کرونای روسی بارگیری و وارد کشور شود که محقق نشد و احتمالا هفته آینده، هواپیمایی ماهان انتقال این واکسن به کشور را انجام میدهد.


🔹 از نظر تجهیزات برای انتقال این واکسنها با هواپیما هیچ مشکلی نداریم.


🔹 انتقال این واکسن به کشور از طریق پروازهای سه شرکت هواپیمایی ماهان، ایران ایر و یک شرکت هواپیمایی دیگر انجام میشود.

انتهای خبر

0
0