بااقتصاد
1400/10/12
09:56
نتیجه مزایده «پارسان» اعلام شد

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان طی افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف پتروشیمی پردیس را برنده مزایده واگذاری ۹.۷۰۰.۰۰۰ سهم اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در خصوص موضوع مزایده واگذاری ۰۰۰ر۷۰۰ر۹ سهم معادل ۹۷ درصد اصالتا و وکالتا شامل ۰۰۰ر۷۰۰ر۴ سهم معادل ۴۷ درصد سهام متعلق به شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ سهم معادل ۵۰ درصد سهام متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اعلام نمود با عنایت به بازگشایی پاکت مزایده در تاریخ ۱۴۰۰.۱۰.۱۱ شرکت پتروشیمی پردیس برنده مزایده شد.


انتهای خبر

0
0