تی اس ای پرس
1399/10/07
09:28
#خپارس بار دیگر به صف خرید نشست؛ #خبهمن صفر تابلو فشار فروش در #خساپا و #خودرو فعلا زیاد است...

#خپارس بار دیگر به صف خرید نشست؛ #خبهمن صفر تابلوفشار فروش در #خساپا و #خودرو فعلا زیاد است...

انتهای خبر

0
0