مهدی راد
1399/09/19
12:10
با این چارت و تابلویی که من در #فولاد میبینم بنظرم باید یه دوره ، #لیدر بازار بشه وگرنه اجحاف شده در حقش 😄

با این چارت و تابلویی که من در #فولاد میبینم بنظرم باید یه دوره ، #لیدر بازار بشه وگرنه اجحاف شده در حقش 😄


انتهای خبر

0
0