بورس امروز
1399/08/12
16:40
‌‌❇ سازمان بورس در جشنواره شهید رجایی برگزیده شد 🔹سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان سازمان برگزیده در بعد شاخص‌های اختصاصی در جشنواره شهید رجایی...

❇ سازمان بورس در جشنواره شهید رجایی برگزیده شد🔹سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان سازمان برگزیده در بعد شاخص‌های اختصاصی در جشنواره شهید رجایی معرفی و امروز تندیس خود را دریافت کرد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0