حس ششم
1400/07/19
08:51
📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #وسرضوی با حجم ۴۸۹ میلیون سهم #وگردش با حجم ۴۴ میلیون سهم #وسصفا با حجم ۴۲ میلیون سهم #وسدید با حجم ۳۹ میلیو...

📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:#وسرضوی با حجم ۴۸۹ میلیون سهم


#وگردش با حجم ۴۴ میلیون سهم


#وسصفا با حجم ۴۲ میلیون سهم


#وسدید با حجم ۳۹ میلیون سهم


#داراب با حجم ۱۸ میلیون سهم
#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0