بانی فام
1399/10/07
07:53
#دكوثر احتمال 15% ضرر و سقوط قیمت تا محدوده 23750 ریال در چند روز آینده ▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان ▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد ▫️شتاب ا...

#دکوثر


احتمال ۱۵٪ ضرر و سقوط قیمت تا محدوده ۲۳۷۵۰ ریال در چند روز آینده


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : هیجان فروشندگان


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0