بورس۲۴
1400/12/28
08:54
تعلیق نماد معاملاتی «شتولی»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولی پرس اعلام نمود که نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱.۰۱.۱۷ تعلیق می گردد.

تعلیق نماد معاملاتی «شتولی»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولی پرس اعلام نمود که با توجه به نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر ، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱.۰۱.۱۷ تعلیق می گردد.شتولی
انتهای خبر

0
0