کدال۳۶۰
1401/02/20
18:20
#غفارس صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (#حسابرسی_شده) شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس ▪️ شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس در دوره 12 ماهه ...

#غفارس


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (#حسابرسی_شده) شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس
▪️ شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۱۵۹ ریال سود محقق کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۸۶ ریال زیان شناسایی کرده بود.▪️ «غفارس» با سرمایه ثبت شده ۱,۱۵۹,۸۰۵ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۸۴,۵۵۲ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۱-۰۲-۲۰ ۱۸:۲۰:۰۱ (۸۷۹۶۹۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0