بتاسهم
1401/06/01
08:35
#فاذر به اطلاع مي‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شم...

#فاذر به اطلاع می‌رساند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۹۱۹۹۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۱ ماه را به شرکت تاکید نمود


با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت ۷ روز دیگر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ تمدید می گردد.انتهای خبر

0
0