حسین زمانی
1399/08/21
18:54
🔷 زمان سفارش گیری پیش گشایش تمام بازار های بورس اوراق بهادار تهران از شنبه ٢۴ آبان ماه به مدت ١۵دقیقه از ساعت ٨:۴۵ دقیقه تا ساعت ٩ خواهد بود.

🔷 زمان سفارش گیری پیش گشایش تمام بازار های بورس اوراق بهادار تهران از شنبه ۲۴ آبان ماه به مدت ۱۵دقیقه از ساعت ۸:۴۵ دقیقه تا ساعت ۹ خواهد بود.انتهای خبر

0
0