کافه بورس
1400/01/08
10:49
زیرمجموعه «فولاژ» اردیبهشت عرضه اولیه می شود/ بهره برداری از طرح توسعه آهن و فولاد غدیر ایرانیان در سال ١۴٠١ شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان یکی از...

زیرمجموعه «فولاژ» اردیبهشت عرضه اولیه می شود/ بهره برداری از طرح توسعه آهن و فولاد غدیر ایرانیان در سال ۱۴۰۱شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان یکی از شرکت هایی است که در آستانه عرضه اولیه در بازار سهام قرار دارد. سهام این شرکت طی یکی دو ماه آینده عرضه اولیه خواهد شد و مراحل پذیرش آن به طور کامل انجام شده است./بورس ۲۴انتهای خبر

0
0