خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/09/04
21:30
شرکت گروه دارویی برکت | #برکت | 📆 1399/09/04 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 15,732 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 16,640 ♦️قیمت بر خالص ارزش د...

شرکت گروه دارویی برکت | #برکت |📆 ۱۳۹۹/۰۹/۰۴🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۱۵,۷۳۲🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۱۶,۶۴۰
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۱۰۵➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0