پایگاه خبری انتخاب
1400/05/24
19:49
ف رویترز به نقل از دو منبع در طالبان: هیچ دولت انتقالی در افغانستان وجود نخواهد داشت و ما منتظر واگذاری کامل قدرت هستیم/انتخاب 🆔 @Entekhab_ir

ف رویترز به نقل از دو منبع در طالبان:هیچ دولت انتقالی در افغانستان وجود نخواهد داشت و ما منتظر واگذاری کامل قدرت هستیم/انتخاب🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0