کافه بورس
1399/10/06
11:09
متاسفانه فشار فروش بانکی ها و خودرو ی ها و لیدر های فولادی فلزی و.. روی حمایت فشار عرضه زیر گروه ها رو بیشتر کرده است.

متاسفانه فشار فروش بانکی ها و خودرو ی ها و لیدر های فولادی فلزی و.. روی حمایت فشار عرضه زیر گروه ها رو بیشتر کرده است.


انتهای خبر

0
0