بورس۳۶۵
1399/09/03
22:56
#شاخص_هموزن از نقطه مورد نظر برگشت و با واکنش خوبی روبرو شد . فعلا مقاومت 415 هزار سد راه قرار دارد تا تریگر صعودی قوی برای رشد هموزن صادر شود @B...

#شاخص_هموزن از نقطه مورد نظر برگشت و با واکنش خوبی روبرو شد . فعلا مقاومت ۴۱۵ هزار سد راه قرار دارد تا تریگر صعودی قوی برای رشد هموزن صادر شود@Bourse_۳۶۵انتهای خبر

0
0