کارگزاری سهام بارز
1400/03/21
12:53
🔍 #ذره_بین ذره بین عنوان گزارشی است که شامل بررسی کوتاه چند قلم مهم از صورت های مالی شرکت هاست. در این گزارش ها سعی میشود نکات مهم مربوط به عملیات...

🔍 #ذره_بینذره بین عنوان گزارشی است که شامل بررسی کوتاه چند قلم مهم از صورت های مالی شرکت هاست. در این گزارش ها سعی میشود نکات مهم مربوط به عملیات شرکت برای بازه ۱۰ ساله در چند پست مطرح گردد تا یک دید کلی در مورد آن شرکت برای مخاطبان کانال ایجاد کند.چهارمین گزارش #ذره_بین مربوط است به شرکت #پالایش_نفت_بندر_عباس که در زیر میتوانید آن را مطالعه نمایید.#ذره_بین


#شبندر

انتهای خبر

0
0