بتاسهم
1399/08/18
05:14
بایدن : اماده ام که اعتماد و طبقه متوسط را بازسازی کنم . این افتخار من است که به من رای دادند. افتخار میکنم که برای خانواده و مردم خودم کارمیکنم ...

بایدن : اماده ام که اعتماد و طبقه متوسط را بازسازی کنم . این افتخار من است که به من رای دادند.


افتخار میکنم که برای خانواده و مردم خودم کارمیکنم . برای معلمین امریکا امروز روز بزرگی است . همسر من یک بانوی اول بی نظیر خواهد بود . مفتخرم با کاملا هریس کار میکنم به عنوان اولین زن مهاجرانتهای خبر

0
0