پایگاه خبری انتخاب
1399/08/29
11:43
♦️یادداشت اینستاگرامی رییس کل بانک مرکزی در خصوص “پرداخت وام قرض الحسنه یک میلیونی به حدود ۱۰ میلیون سرپرست خانوار” همتی: 🔹پرداخت این وام قرض الحس...

♦️یادداشت اینستاگرامی رییس کل بانک مرکزی در خصوص “پرداخت وام قرض الحسنه یک میلیونی به حدود ۱۰ میلیون سرپرست خانوار”همتی:


🔹پرداخت این وام قرض الحسنه از محل همان اعتبارات ۷۵ هزار میلیارد تومانی اختصاصی نظام بانکی برای مقابله با آثار کرونا است.🔹باتوجه به اهمیت کنترل نقدینگی و تورم، کمکهای دولت و مجلس از منابعی غیر از منابع بانک مرکزی، تامین می‌شود🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0