بولتن اقتصادی
1399/10/28
17:33
داخلی‎سازی ۱۰۰ قطعه وارداتی خودرو 🔹مدیرعامل ایران‎خودرو: ۱۰۰ قطعه مورد نیاز خودروهای کشور که تا پارسال از طریق واردات تامین می‌شد، درحال حاضر به ت...

داخلیسازی ۱۰۰ قطعه وارداتی خودرو🔹مدیرعامل ایرانخودرو: ۱۰۰ قطعه مورد نیاز خودروهای کشور که تا پارسال از طریق واردات تامین می‌شد، درحال حاضر به تولید داخلی رسیده است.

انتهای خبر

0
0