پایگاه خبری انتخاب
1400/01/15
10:07
عباس عبدی: 🔹هرکس بگوید انتخاب رئیس جمهور یعنی انتخاب راننده، می‌خواهد شما را فریب بدهد 🔹 گروهی قدرت‌طلب و بدون مسئولیت در پی ایجاد انتخاباتی در تر...

عباس عبدی:


🔹هرکس بگوید انتخاب رئیس جمهور یعنی انتخاب راننده، می‌خواهد شما را فریب بدهد🔹 گروهی قدرت‌طلب و بدون مسئولیت در پی ایجاد انتخاباتی در تراز سال ۹۸ و حتی بدتر از آن هستند؛ کاسبی آن‌ها در چنین انتخاباتی استجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲Yu۱


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0