بورس۲۴
1401/02/12
14:50
زمان بازارگردانی «حریل» مشخص شد

بورس ۲۴: مطابق اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، بازارگردانی در نماد «حریل» با استفاده از روش مبتنی بر حراج از روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱.۰۲.۱۸ آغاز می شود.

زمان بازارگردانی «حریل» مشخص شد

بورس۲۴ : مطابق اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، بازارگردانی در نماد «حریل» با استفاده از روش مبتنی بر حراج از روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱.۰۲.۱۸ آغاز می شود.


حداقل معاملات روزانه ۳۵۰۰ هزار سهم و دامنه مظنه ۳ درصد می باشد.


حریل
انتهای خبر

0
0