نوآوران امین
1399/11/06
16:45
بیسکویت گرجی (#غگرجی) گزارش #فعالیت_ماهانه (#دی_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ⭕️کاهش (۰.۳۶) درصدی فروش ...

بیسکویت گرجی (#غگرجی)گزارش #فعالیت_ماهانه (#دی_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰⭕️کاهش (۰.۳۶) درصدی فروش دی ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۴۲ درصدی فروش دی ۱۳۹۹ در مقایسه با دی ۱۳۹۸


✅رشد ۱۹.۱۷ درصدی فروش ۱۰ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0