سهام بنیادی
1399/09/17
23:15
#چکاوه #اندیکاتوری ۹۹/۹/۱۷ 📉 در صورت رسیدن به کف تاریخی خریدنیست و جذاب 👈🏻 لینک چارت 📉 📈

#چکاوه #اندیکاتوری ۹۹/۹/۱۷📉 در صورت رسیدن به کف تاریخی خریدنیست و جذاب👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0